Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2012

tymon-l
4769 f959
Reposted bynightmarishhahatpimpmyheartro-kokoyomamaincoherencewiecejniezobaczyszFocusonmeagta13nukotJurysekTygrysekpigmalion

January 18 2012

tymon-l
8680 9022 500
Reposted fromb4rt b4rt viaTeerea Teerea

January 17 2012

tymon-l
1336 e596
Reposted fromayati ayati
tymon-l

“They’re just a band…”

Reposted fromtetsukun tetsukun
tymon-l
Reposted fromvith vith
tymon-l
4828 8c73
Reposted fromHalfPerson HalfPerson viaTeerea Teerea
tymon-l
2046 6e08 500
Reposted byShinzoGekaiwarkocztrapmktoryprzezylpogoamieliveattherainbow
tymon-l
0278 caff 500
Reposted byjalokim0klodbenscholilazottelvishnaretardedanimalbaby

January 16 2012

tymon-l
3429 fd70 500
Reposted fromVindy Vindy viapkz451 pkz451
tymon-l
Reposted fromvith vith viapkz451 pkz451
tymon-l
1023 6652
Reposted frommiqel miqel viapkz451 pkz451
tymon-l
2221 1b07
Reblog this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio viapkz451 pkz451
tymon-l
"Wymarzona pierwsza randka?
Spotykamy się w jakiejś rockowej melinie, pijemy piwo i posępnie mówimy o tym jak bardzo wszystkich 
nienawidzimy ,za to jacy są szczęśliwi.Jednocześnie strasznie milo spędzamy ze sobą czas.Idziemy do mnie,
pijemy wódkę, słuchamy płyt sex pistols i led zeppelin.
Idziemy spać bez zamiaru kochania się ale i tak to robimy."

-http://www.photoblog.pl/wonderwall
Reposted fromcytaty cytaty viapkz451 pkz451
tymon-l
5236 20df 500
Reposted fromcieniu cieniu viapkz451 pkz451
tymon-l
Reposted fromkimeling kimeling viapkz451 pkz451
tymon-l
9876 fc83
Reposted fromhirngulasch hirngulasch viapkz451 pkz451
4362 b324
Reposted fromorendasophie orendasophie viapkz451 pkz451
tymon-l
tymon-l
7828 f137
tymon-l
9074 d4a0
Reposted fromdenian denian viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl